Babythuiszorg

Extra ondersteuning bij een instabiele gezinssituatie

Extra ondersteuning voor jullie gezin. Het ouderschap kan allemaal net even anders gaan dan jullie hadden verwacht. Misschien heb je een zware zwangerschap en/of bevalling gehad. Of ervaar je psychologische klachten.

Hulp na de kraamweek

In alle gevallen geldt: ervaren jullie veel onzekerheid over de opvoeding of verzorging van jullie kind? Dan staan onze gespecialiseerde collega’s die zich inzetten voor BabythuisZorg voor jullie gezin klaar. Het hele het eerste levensjaar van jullie (pasgeboren) baby(‘s).

BabythuisZorg kort uitgelegd

Die eerste 1.000 dagen van jullie kind. Dan gaat de ontwikkeling het hardst. En als ouders kan dat ook nog eens samengaan met andere uitdagingen. Zeker tijdens kwetsbare situaties. Extra zorg en begeleiding voor jullie hele gezin is in dat geval nodig. In de vorm van praktische hulp en met een signalerende functie vanuit onze specialisten. Dit betekent dat deze collega’s zich richten op het:

N

zorgen dat jullie (pasgeboren) baby(‘s) zich veilig en geborgen voelen.

N

hechten van jullie als ouders met jullie kind(eren).

N

helpen creëren van een gezonde levensstijl voor jullie gezin. Plus het versterken van jullie netwerk.

Je kan gebruik maken van onze BabythuisZorg wanneer daar een indicatie voor is. Een moeilijk woord waarmee we bedoelen dat je hier een duidelijke aanwijzing voor moet hebben. Zo’n proces om een indicatie te krijgen gaat via de gemeente. Dit pakken wij voor jou op met de gemeente waar jij woont.